Optimistbygda Hasselvika

Hasselvika er ei bygd i Rissa kommune med omtrent 400 innbyggere. Bygda ligger ca. 13 km fra Rissa sentrum. Navnet ...

Les mer

Lønset gjør Oppdal bedre!

Lønset gjør Oppdal bedre!

Lønset er et trivelig tettsted i Oppdal. Hovednæringa er landbruk, men også reiseliv og en del håndverk som stein, tømring, småskalamat står ...

Les mer

Optimistbygda Budalen

Det beste ved å bo i Budalen er menneskene og samholdet, naturen og stillheten! Budalen er ei aktiv og levende fjellbygd i Gauldalen. ...

Les mer

Hvordan bli ei Optimistbygd

Hvordan bli optimistbygd? En forutsetning er at det finns ei gruppe/forening  med interesse og engasjement for hele bygda si. Det kan ...

Les mer

Optimistisk institutt

Hvem og hva er Optimistisk institutt Optimistisk institutt har tatt på seg oppgaven å være nav i optimistbygdnettverket, og vil stå ...

Les mer

Du kan ikke skape ei framtid et sted hvis ikke ditt hjerte er med!

“Nettverk for optimistbygder” er et samarbeid mellom Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, Sør-Trøndelag fylkeskommune og seks lokalsamfunn i fem kommuner i Sør-Trøndelag der det er et stort engasjement for å forme framtida sjøl.

De seks optimistbygdene er Bessaker i Roan kommune, Budalen i Midtre Gauldal kommune, Hasselvika i Rissa kommune, Lønset i Oppdal kommune og Sætervik og Vingsand i Osen kommune. Målet er at optimistbygdene skal lære av hverandre, inspirere, glede og oppmuntre hverandre. En skal finne fram til felles muligheter og utfordringer og samarbeide om tiltakene og løsningene.

Prosjektet er en del av den nasjonale småsamfunnssatsinga til Kommunal- og regionaldepartementet. Optimistbygdnettverket samarbeider med Frøya inn i framtida som er et annet prosjekt i denne satsinga. Norsk senter for bygdeforskning skal evaluere prosjektene.

Hilsen prosjektleder

Hilde Nordløkken