Notice: mysqli_real_connect(): Setting mysql connection to use "mysql.cbma3gyvn.service.one" in /customers/1/e/2/cbma3gyvn/webroots/r1072686/wp-includes/class-wpdb.php on line 2035 Optimistbygd | – for bygdefolk med framtids tru

Velkommen til Optimistbygdnettverket

Du kan ikke skape ei framtid et sted hvis ikke ditt hjerte er med!

«Nettverk for optimistbygder» er et samarbeid mellom Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, Sør-Trøndelag fylkeskommune og seks lokalsamfunn i fem kommuner i Sør-Trøndelag der det er et stort engasjement for å forme framtida sjøl.

De seks optimistbygdene er Bessaker i Roan kommune, Budalen i Midtre Gauldal kommune, Hasselvika i Rissa kommune, Lønset i Oppdal kommune og Sætervik og Vingsand i Osen kommune. Målet er at optimistbygdene skal lære av hverandre, inspirere, glede og oppmuntre hverandre. En skal finne fram til felles muligheter og utfordringer og samarbeide om tiltakene og løsningene.

Prosjektet er en del av den nasjonale småsamfunnssatsinga til Kommunal- og regionaldepartementet. Optimistbygdnettverket samarbeider med Frøya inn i framtida som er et annet prosjekt i denne satsinga. Norsk senter for bygdeforskning skal evaluere prosjektene.

Hilsen prosjektleder

Hilde Nordløkken

– for bygdefolk med framtids tru