Torsdag 2. oktober hadde styringsgruppa møte.

Inspirerende møte

Hanne og Oddny

Det skjer mangt og meget rundt i optimistbygdene, og det er mye inspirasjon og læring i å utveksle små og store hendelser.

Lars og Mari

Planlegginga av Bygdelivsverksted på Sætervika er i rute, og vi gleder oss til å treffes der!

Tor-Morten

Bente fra Budalen har personlig vært og takket vegsjefen for nyvegen og lørdag 11. oktober blir det offisiell åpning med langbord på vegen, underholdning med revyinnslag og skolemusikk, rebusløp og “artigstafett”.

På Bessaker er det åpning av Bessakerfjellet vindmøllepark fredag 3. oktober, og dagen etter skal også promenadevegen til Brøggula åpnes. Ellers jobbes det med søknad om Frivillighetssentral og det er snart første visning i filmklubben.

Hasselvika venter fortsatt på “det egentlige innholdet” i Helsefortet.

Oddgeir

Oddgeir

Felles utfordring for alle bygdene er å bli bedre på formidling på flere måter. Det gjelder i forhold til media og i andre sammenhenger både innad i bygda og i forhold til omverdenen. Dette blir et viktig arbeidsområde for prosjektet i 2009.