Nyheter fra Budalen

Statens landbruksforvaltning, Riksantikvaren og Direktoratet for naturforvaltning skal foreslå 20 utvalgte kulturlandskap, ett i hvert fylke, som skal få en spesiell forvaltning innen 2010. Fra Sør-Trøndelag er det seterdalene i Budal og Endal (Midtre Gauldal) som er prioritert i første… Les videre