Nyheter

I Hasselvika gjødsler de optimismen med å spise optimistkaker på Sannan Landhandel.

Vi benytter anledningen til å ønske riktig god jul og et optimistisk nytt år til alle som er innom hjemmesida vår! Optimistkaka i full størrelse.

Thore Erling Pettersen er tildelt Roan kommunes kulturpris 2008. Han er “en inkluderende, samfunnsbevisst person. Hans store engasjement for Roan, hans evne til å motivere, dele sin optimisme og framtidstro med sine medmennesker er unik,” står det i tildelingen

Kulturprisen… Les videre

Hasselvika venter fortsatt spent på hva slags aktivitet det skal bli på Hysnes Helsefort. Helse Midt-Norge behandlet idag, 27.november, et forprosjekt som omhandler etablering av et rehabiliteringssenter.

Helse- og omsorgsdepartementet ved minister Bjarne Håkon Hansen går inn for et fem-årig… Les videre

Torsdag 2. oktober hadde styringsgruppa møte.

Hanne og Oddny

Det skjer mangt og meget rundt i optimistbygdene, og det er mye inspirasjon og læring i å utveksle små og store hendelser.

Lars og Mari

Planlegginga av Bygdelivsverksted på Sætervika er… Les videre

Optimistpenger til isfiskearrangement på Lønset – Lønset grunneierlag ansvarlig.

En del av prosjektet er å støtte opp under lokalt utviklingsarbeid. På Lønset ble det i 2004 arrangert Isfiskekonkurranse/-festival i regi av idrettslaget med stor suksess. Lønset ønsker nå å arbeide… Les videre

Optimistbygdnettverket samarbeider med Frøya inn i framtida.

Frøya inn i framtida er slik som Optimistbygdnettverket en del av Småsamfunnssatsinga til Kommunal- og Regionaldepartementet. De to prosjektene har flere likhetstrekk og kontaktpunkter.

Frøya inn i framtida har nå fått egen hjemmeside.… Les videre

BLEST- BoLyst og Engasjement i Småbyer og Tettsteder.

Dette er Husbankens stedsutviklingsprogram, et initiativ for å sette fokus på attraktive steder og velfungerende, trygge og identitetsskapende lokalsamfunn. – Aktuelt for optimistbygdene!

Se hele programbeskrivelsen her:

 

 

Den endelige bekreftelsen på at prosjektet vil videreføres er nå klar!

Småsamfunns-satsinga til Kommunal- og regionaldepartementet har i Sør-Trøndelag følgende prosjekter i gang: Moderne boløsninger på bygda (del av Blilyst-programmet), Nettverk for optimistbygder og Frøya inn i framtida. Alle videreføres… Les videre

Sakset fra Festivalprogrammet:

Feskfestivalen på Bessaker, 29 år,- som ei dame i sin beste alder: Livskraftig med sterke røtter og nye friske blomster hvert år! Feskfestivalen er opplevelse, møteplass og fellesskap, den er kultur og grobunn for god samfunnsutvikling.

Som… Les videre

Statens landbruksforvaltning, Riksantikvaren og Direktoratet for naturforvaltning skal foreslå 20 utvalgte kulturlandskap, ett i hvert fylke, som skal få en spesiell forvaltning innen 2010. Fra Sør-Trøndelag er det seterdalene i Budal og Endal (Midtre Gauldal) som er prioritert i første… Les videre

Lønset ligger midt mellom store, flotte naturområder som Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark i sør og Trollheimen landskapsvernområde i nord.

Dette gir fantastiske muligheter for mange typer friluftsliv,- jakt fiske, turer til alle årstider.

Trivelig grendafellesskap og gode boligområder gjør Lønset til et… Les videre