Optimistbygd logoEi optimistbygd har initiativ til å ta tak i utfordringene sjøl. Ei optimistbygd har sterk innsatsvilje og er opptatt av konkrete resultater. Ei optimistbygd er inviterende og inkluderende, å dele er en kjerneverdi.

(her ble det mange i-ord: Initiativ, innsats, invitere, inkludere….   Hva med Impulsiv og interessert?)

Optimistbygdtittelen

Etablere en definisjon av tittelen Optimistbygd. Det bør fastsettes noen kriterier for å være ei optimistbygd, men disse må ikke virke kvelende på initiativet og pågangslysten. For eksempel kan det være:

  • Ei bygd som utmerker seg i bygdeutviklingssammenheng.
  • Bygdeutvikling med basis i lokalmiljøet.
  • Bygder som tar tak i egen utvikling.
  • Bygder som definerer seg selv som optimistbygd.
  • Delings- og utvekslingskultur må ha en sentral plass.

Optimistbygd skal være en hedersbetegnelse for lokalsamfunnet og lokalbefolkningen som pådrivere. I begrepet Optimistbygd ligger det en anerkjennelse av det grasrotarbeidet som driver bygdeutviklingen. Tittelen brukes for å skape stolthet og engasjement.

Se på muligheter for felles profilering. Kan Optimistbygd fungere som en merkevare?