Det beste ved å bo i Budalen
er menneskene og samholdet,
naturen og stillheten!

Budalen er ei aktiv og levende fjellbygd i Gauldalen. her finner du vakker, uberørt natur og dyktige bønder som setter preg på det enestående kulturlandskapet. her finner du småbedrifter som formidler lange tradisjoner innen byggeskikk, håndverk og matlaging. Budalsstolen er et kjent eksempel.

Budals orakel: Bente Kaasen Enlid, tlf 72 43 65 96, mobil 48 35 61 95

e-post: ivar.enlid@gauldalen.no

Landskap fra Budalen

Landskap fra Budalen

Innbyggertall:

Omtrent 500 mennesker bor i Budalen, folketallet har vært stabilt lenge, og budalingene bekymrer seg ikke for at det skal gå nedover.

Budal oppvekstsenter
 • Barnehage med 26 barn
 • Grunnskole 1.-10. trinn: 90 elever.
Hvor kan du handle og treffe folk?:
 • Budal samvirkelag
 • Litj-bua – handelsbu med nye, brukte og antikke varer, lokale husflidsprodukter.
 • Budalshjerte – strikkebedrift med utsalg
 • Vidir design – unike møbler med særpreg og sjel
 • Midttun – Pub og kafè
Annet næringsliv:
 • Bjørkan regnskap
 • Regnskap- og kontortjenester
 • Svardal trapp
 • Enlids tradisjonslaft
 • Budal hundepensjonat
 • Lie Gilberg arkitekter
 • Kriminalomsorg i frihet
 • Kunstsmed Sverre Staverløkk
Tilknyttet landbruksnæringa:
 • 3 grendesagbruk
 • 3 firma som tar på seg graveoppdrag
 • 2 landbruksverksteder
 • Mange dyktige tømrere
Lag og foreninger
 • Skolekorps
 • Hjelpekorps
 • Idrettslag med avdelinger for ski, skiskyting, friidrett/orientering og fotballgruppe
 • Huslaget, samfunnshusets revygruppe
 • 2 ungdomslag, ett med revy-oppsetting til 17. mai hvert år, det andre arrangerer dansekvelder for barn og unge
 • Skyttarlag
 • Jakt- og fiskelag
 • Husflidslag
 • Museumslag
 • Sanitetsforening
 • Hesteforening
 • Bygdeutviklingslag
 • Bondelag
 • Småbrukerlag
 • Grunneierlag
 • Saueavlslag
Lenker

Forollhogna

BliLyst

Midtre Gauldal kommune