Hasselvika

Hasselvika

Hasselvika er ei bygd i Rissa kommune med omtrent 400 innbyggere. Bygda ligger ca. 13 km fra Rissa sentrum. Navnet Hasselvika kommer sannsynligvis av “Herdzlawikon”, bygda med de værharde viker.

Historie og næringsliv

Jordbruk i kombinasjon med fiske har vært næringsgrunnlaget fra gammelt av. Deriblant har laksefiske vært en viktig tilleggsnæring.

Mange reiste også på lofotfiske i vinterhalvåret. Hysnes i Hasselvika ble hovedbasen da Agdenes Befestninger ble anlagt i 1886. Forsvaret tok omtrent 3000 mål til sin disposisjon og 4-5 gårder måtte flytte ut. Med forsvaret kom mange nye arbeidsplasser.

På 60, 70 og 80 tallet var det 120-130 personer som arbeidet i forsvarets tjeneste i Hasselvika. På grunnlag av dette kunne selvsagt også andre næringer drives i Hasselvika. Nå har forsvaret lagt ned sin virksomhet.

Rissa kommune har kjøpt eiendommen og arbeider med å få til nyetablering på Hysnes. Om dette lykkes vil det få stor betydning for bygdas fremtid. Hasselvika har egen barneskole med ca 45 elever.

Av andre arbeidsplasser finner vi cateringsbyrået og serveringsstedet Fosen Catering og nærbutikken J.A. Sannan. Et entreprenørfirma og et elektronikkfirma har også tilholdssted i Hasselvika.

Av jordbruk er det 5 bruk med melkekyr, derav et fellesfjøs med ca. 50 melkekyr, og noen bruk med kjøtt og kornproduksjon.

Utover høsten blir det klargjort hva det blir av virksomhet på Hysnes.

Mer om Rissa kommune: Rissa kommune

Her kan du lese mer om Hysnes:

Stiftelsen Hysnes

På Hysnes finner du også et militærmuseum:

Hysnes Militærmuseum