SentrumsutviklingLønset er godt i gang med en helhetlig plan for sentrumsutvikling. Initiativet kommer fra Lønset Horisontløftarlag 🙂

I begynnelsen av april var det møte mellom Horisontløftarlaget og flere potensielle medspillere både fra offentlig og privat sektor om Prosjekt sentrumsutvikling. Styringsgruppe er opprettet, planprosessen finansiert, og arbeidet igangsatt. Det er plankontoret på Berkåk, på bildet representert ved Sissel Enodd, som har fått oppdraget. Lønset bruker optimistpengene for 2009 på dette prosjektet 😀

Møtedeltakere på Lønset 2.april 2009.