Den endelige bekreftelsen på at prosjektet vil videreføres er nå klar!

Småsamfunns-satsinga til Kommunal- og regionaldepartementet har i Sør-Trøndelag følgende prosjekter i gang: Moderne boløsninger på bygda (del av Blilyst-programmet), Nettverk for optimistbygder og Frøya inn i framtida. Alle videreføres i 2009. Det forventes også at det blir muligheter for fortsettelse i 2010.

Se mer om Småsamfunnssatsinga til KRD på Småsamfunn