Prosjektleder Hilde Nordløkken

Prosjektet er et samarbeid mellom Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, Sør-Trøndelag fylkeskommune og seks lokalsamfunn i fem kommuner i Sør-Trøndelag. De seks optimistbygder er Bessaker i Roan kommune, Budalen i Midtre Gauldal kommune, Hasselvika i Rissa kommune, Lønset i Oppdal kommune og Sætervik og Vingsand i Osen kommune. Norsk senter for bygdeforskning skal evaluere prosjektet.

Hovedmålet er å utvikle et mangfold av gode bosettingstiltak i bygdene i Sør-Trøndelag gjennom aktiv nettverksbygging mellom optimistbygder. Grunnlaget for å komme med som optimistbygd i prosjektet var et eksisterende sterkt engasjement for å forme egen framtid i lokalsamfunnet. Prosjektet vil bygge videre på dette og utvikle samarbeid mellom bygdene. Inspirasjon, glede, erfaringsutveksling, finne løsninger på felles utfordringer er sentrale stikkord for arbeidet.

Hilde Nordløkken startet 1. januar i en nyopprettet 50 % stilling som prosjektleder hos Fylkesmannen, avdeling for landbruk og bygdeutvikling. Hilde skal lede prosjektet Nettverk for optimistbygdene. Prosjektet er en del av “småsamfunnssatsinga” til Kommunal- og regionaldepartementet.

Prosjektleder Hilde bor på Bessaker og bruker den resterende arbeidskapasiteten sin som praktiserende dyrlege,- store og små dyr. Hun har variert arbeidserfaring. I tillegg til å ha drevet klinisk praksis har hun erfaring fra forvaltning, diagnostikk, helsetjenestearbeid samt ulike typer prosjektarbeid.

 

Prosjekt: Nettverk for optimistbygdene
Prosjekt: Nettverk for optimistbygdene
prosjektbeskrivelse_februar_2008.pdf
Version: Februar 2008
119.8 KB
1092 Downloads
Details...