Styringsgruppa

Torsdag 2. oktober hadde styringsgruppa møte.

Hanne og Oddny

Det skjer mangt og meget rundt i optimistbygdene, og det er mye inspirasjon og læring i å utveksle små og store hendelser.

Lars og Mari

Planlegginga av Bygdelivsverksted på Sætervika er… Les videre