“Utfordringer i lokalt utviklingsarbeid” er tittelen på delrapporten fra Bygdeforskning om Regjeringas småsamfunnssatsing.

Bygdeforskning følgeevaluerer Kommunal- og regionaldepartementets småsamfunnssatsing. Optimistbygdnettverket er ett av de 11 prosjektene som blir dybdeevaluert, det vil si vi blir sett nøyere etter i sømmeneGlad Første delrapport er nå publisert!

I tillegg til inntrykk fra de pågående prosjektene inneholder rapporten erfaringer fra tidligere utviklingsarbeid og gjennomgang av relevant litteratur.

Dette er interessant lesing for optimistbygdnettverket! Du finner hele rapporten her:

Utfordringer i lokalt utviklingsarbeid
435.6 KB
510 Downloads
Details...