Intensjonsavtale undertegnes

Mandag 16. februar ble intensjonsavtalen mellom Rissa kommune og Helse Midt-Norge undertegnet

Dermed er det tatt et viktig steg nærmere realisering av Helsefortet. Helsefortet skal bli et rehabilteringstilbud for to grupper pasienter,-den ene er mennesker med lettere psykiske lidelser og den andre mennesker som har en ME-diagnose (utbrenthet). Forskning vil være en sentral del av aktiviteten. Totalt forventes etableringen å gi ca. 40 arbeidsplasser, da er “tilknyttede” aktiviteter medtatt. De første pasienter kommer i september 2010.

Les mer: Fosna-Folket 17.02.2009