Hasselvika - bygda som venter

Hasselvika venter fortsatt spent på hva slags aktivitet det skal bli på Hysnes Helsefort. Helse Midt-Norge behandlet idag, 27.november, et forprosjekt som omhandler etablering av et rehabiliteringssenter.

Helse- og omsorgsdepartementet ved minister Bjarne Håkon Hansen går inn for et fem-årig prøveprosjekt på Hysnes. Videreføring av arbeidet med prosjektet ble også vedtatt i Helse Midt-Norge idag, om enn med en del skepsis.

Les mer om behandlingen i Helse Midt-Norge her:

Adressa Hysnes Helsefort

Adressa kommentar Hysnes

Fosna-Folket 28.11

Hele forprosjektrapporten finner du her: Forprosjekt Hysnes Helsefort