Det gnistrer på Bessaker

Gnistfabrikken Frivillighetssentral etableres på Bessaker, og gleden er stor 😀

Stillingen som daglig leder (frivillighetspyroman?) utlyses i disse dager!

Sigrun Wiik

Under framtidsverkstedet i januar 2008 ble det etablert ei gruppe som skulle arbeide med “Flerbrukshus”. Dette utviklet seg til å bli et arbeid for etabelering av Frivillighetssentral med en 50% stilling.

Gruppa har jobbet godt, og kan nå feire at etableringa skjer. Drivkraft og ildsjel i prosjektet er Sigrun Wiik, her i et pusterom før videre framdrift planlegges.