Optimistiske isfiskere

Optimistpenger til isfiskearrangement på Lønset – Lønset grunneierlag ansvarlig.

En del av prosjektet er å støtte opp under lokalt utviklingsarbeid. På Lønset ble det i 2004 arrangert Isfiskekonkurranse/-festival i regi av idrettslaget med stor suksess. Lønset ønsker nå å arbeide for at dette kan bli et årlig arrangement på en fast dag i påskeuka. Lønset grunneierlag vil stå som ansvarlig eier av arrangementet mens alle andre lag og foreninger på Lønset vil bli invitert til å være medarrangører på omgang og høste av overskuddet. Første året vil mesteparten av pengene benyttes til fysisk tilrettelegging og tillaging/innkjøp av utstyr.