GalskaperneGalskaperne er en motpol til de alvorstyngende elementene i våre liv.Wink

Verden har nok alvor til alle – Plutselig og uten forvarsel står en opp til ørene i massivt alvor. Helt frivillig benyttes kreativ galskap, humor, mot og fantasi til å skape en lystigere hverdag og latter hos oss selv og våre medmennesker.

Galskaperne er et resultat av et vellykka bygdelivsverksted gjennomført i Hasselvika i mai.
Verdens første internasjonale general-symposium for humor og galskap som utviklingsdriver planlegges i Hasselvika.

Symposiumet arrangeres våren 2011. Galskapere fra nært og fjernt skal dele sine erfaringer med bruk av humor, mot, galskap og fantasi som verktøy til å utvikle seg selv og sine omgivelser sier Mats Nilsen og Ken Robin Sivertsvik i Hasselvika.

Mer om galskaperne: Se www.galskaperne.no