“Sakset” fra Fylkesmannen sin hjemmeside:

Smilende optimist

Første året i Nettverk for optimistbygder er historie, og vi vet mer om hva som kjennetegner ei optimistbygd.

De seks lokalsamfunnene som deltar i prosjektet er ulike både i natur og kultur, men menneskene som lever der har mye til felles. I optimistbygdene finns det ekte framtidstru,- der prates det ikke bare om hva som skulle ha vært gjort, men det er lyst, tru og vilje til å forme framtida sjøl! Bakgrunnen for ei slik positiv holdning er blant annet at man er stolt av og glad i bygda si og vissheten om at det er mulig å skape noe sjøl.

I flere av optimistbygdene er det gjennomført utviklingsprosesser under overskrifter som for eksempel “Sammen gjør vi Budalen best”, “Vi vil vinn framtida”, “Lys i husan”. Overskrifta på hjemmesida til grunneierlaget på Lønset er “Lønset gjør Oppdal bedre”! Og det viktigste av alt,- overskriftene er ikke tomme ord, men gir konkrete resultater.

Et verktøy som det faller optimistbygdene naturlig å bruke er oppmuntring.

Oppmuntring kan være å uttrykke spontan omtanke til enkeltmennesker i hverdagen, en type omsorg som vi alle har mulighet for å gi,- det kreves verken spesialpedagogikk eller sykepleieruniform. Oppmuntring kan også settes mer i system, bygges inn i framdriftsplaner for gjennomføring av ulike tiltak. En viktig del av en oppmuntringsplan er å planlegge festen når tiltaket er gjennomført og tenke gjennom hvordan takle humøravvik underveis. I Budalen ble det for eksempel stor vegfest på asfalten da “nyvegen” var ferdig. Bessaker HAVN-et på bålfest etter at kommunestyret hadde vedtatt havneutbygginga. For den som er interessert å se nærmere på hva en oppmuntringsplan kan være, finns oppmuntringsplanene til Setervika på www.seterportalen.no.

Men hva med nedturene og motbakkene? – Innimellom kommer de sjølsagt også i optimistbygder. Det er lettere å takle motgang med en optimistisk grunnholdning og en felles oppmuntringsfest som bakteppe. Kanskje kan en bla fram et avisutklipp eller tre fra markeringa for å hjelpe på hukommelsen og få fram de gode følelsene. Kreative løsninger på utfordringene får på den måten god grobunn og sunne vekstvilkår. Oppmuntring fungerer!

I 2009 vil Optimistbygdnettverket arbeide med å øke kompetansen på formidling/kommunikasjon i bygdene. Vi er også opptatt av å utvide nettverket med flere optimistbygder, og vil derfor arrangere en Optimistkonferanse i løpet av 2. halvår.