Nettverk er å dele, – dele erfaringer og kunnskap, oppturer og nedturer.

Nettverk er også å lære og trene sammen med andre. Det betyr at det med ujevne mellomrom inviteres til Bygdegnistsamling,- menneskers møte går aldri av moten!

Nettverk er utveksling av idéer, utfordringer og erfaringer.

Hjemmesiden optimistbygd.no  skal ha en sentral plass i nettverket.

Det må være et mål å skape møteplasser for nettverket. Det vil være naturlig at optimistbygder og nettverksdeltagere bidrar til å skape disse møteplassene. Nettverkssamlinger kan være en av mulige ”forpliktelser” knyttet til optimistbygdtittelen.

Alle som vil kan være en del av nettverket, det vil si både bygdeutviklingsgrupper, enkeltpersoner, virksomheter og offentlige etater.

 • Optimistbygdnettverket vil være bygd opp rundt Optimistbygdene og de verdiene optimistbygdene representerer.
  • Deltagelse i nettverket er initiativbasert. Engasjement og tidsbruk er opp til den enkelte.
  • Nettverket er åpent for alle med engasjement innen bygdeutvikling.
   • Enkeltpersoner
   • Lag og foreninger
   • Næringslivsaktører
   • Offentlige instanser
 • Optimistråd – referansegruppe for prosjektet. Brukes til å drøfte utvikling og aktivitet i nettverket, evaluere resultater. Det vil være naturlig at rådet består av:
  • Optimistbygddrivere
  • Offentlige bidragsytere
  • Representanter for optimistbygdene