SøknadenBygdeoptimistene ønsker viderføring 😉

Kommunal-og regionaldepartementet har invitert til å søke om midler under overskrifta Bolyst 2010. Nettverk for optimistbygder har levert en søknad som innebærer videre utvikling i de ekstisterende bygdene med en viss “spesialisering” av områder.

En satser på initiativbasert rekruttering av flere bygder, og på Oppdal søkes om et delprosjekt som ser på kommunen som “god hjelper” samt å involvere vennskapskommuner i andre land. Som et slags “nav” i det videre arbeidet ønsker vi å etablere et Optimistisk institutt.

Sammen med papirsøknaden fikk departementet en film med stemmer og bilder direkte fra optimistbygdene. Den formidler hvorfor videreføring er så sterkt ønsket. (Filmen vil snart bli lagt ut på YouTube)

Vi krysser fingre og tær for at vi får ressurser som gjør at vi kan fortsette i ønsket tempo. Avgjørelsen i KRD blir tatt i løpet av første halvdel av juni. 😀