SommerblomsterBatteriene er ladet, tankene er modnet og vi er nå klare for å arbeide videre i Optimistbygdnettverket.

En laaaang sommer er over, og hjemmesida har vært i sommerdvale. Rundt om i bygdene har det vært stor aktivitet med bygdedager, festivaler og mye besøk.

Styringsgruppa hadde møte 8. september der vi diskuterte hvordan videreføre arbeidet fra prosjektet. Det ble ingen ressurser til oss fra Bolyst-satsinga til Kommunal- og Regionaldepartementet, og det betyr at vi tenker i litt andre baner og “går opp nye stier i terrenget”. Foreløpig er vi inne i en prosess med å “rigge til den nye versjonen av Optimistbygd”. Så snart vi har noe konkret å komme med, vil det bli publisert på hjemmesida.