Helsefort

Mandag 16. februar ble intensjonsavtalen mellom Rissa kommune og Helse Midt-Norge undertegnet

Dermed er det tatt et viktig steg nærmere realisering av Helsefortet. Helsefortet skal bli et rehabilteringstilbud for to grupper pasienter,-den ene er mennesker med lettere psykiske lidelser og… Les videre

Hasselvika venter fortsatt spent på hva slags aktivitet det skal bli på Hysnes Helsefort. Helse Midt-Norge behandlet idag, 27.november, et forprosjekt som omhandler etablering av et rehabiliteringssenter.

Helse- og omsorgsdepartementet ved minister Bjarne Håkon Hansen går inn for et fem-årig… Les videre